معرفی و ارتباط با یگان حفاظت

سرهنگ ساساني

آدرس

  • تبریز
  • خیابان امام خمینی - نبش خیابان شهید جدیری

اطلاعات تماس

  • 33365752- 041
  • فاكس: 33343653

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir