چارت سازمانی

اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir