مقاله ها

فهرست آثار معنوی ثبت شده

ردیف

نام اثر

قدمت اثر

نام شهرستان

شماره ثبت

تاریخ ثبت

گستره موضوع

1

تکم وتکم گردانی

 

ورزقان

30

1388/12/19

سطح استان

2

ورنی بافی

متاخراسلامی

اهر-ورزقان

88

1388/12/19

سطح استان

3

مهارت بافت فرش اذربایجان

پیش از تاریخی

تبریز

110

1389/04/12

سطح استان

4

موسیقی عاشقی اذربایجان

تاریخی

منطقه ای

107

1389/03/01

سطح استان

5

مهارت چاپ کلاقه ای اسکو

 

اسکو

161

1389/11/19

سطح استان

6

سی وششمین روز بهار اسفنجان

 

اسکو

162

1389/11/19

سطح استان

7

مهارت سفالگری با خاک سفید زنوز

 

مرند

163

1389/11/19

سطح استان

8

مهارت حکاکی روی نقره

 

تبریز

198

1390/03/23

سطح استان

9

مراسم برداشت محصول سقای

 

ورزقان

385

1390/10/5

سطح استان

10

سفال گری کوزکنان

 

شبستر

386

1390/10/5

سطح استان

11

مراسم چوپانی عنصرود

 

اسکو

387

1390/10/5

سطح استان

12

مهارت ممقان دوزی

 

آذرشهر

388

1390/10/5

سطح استان

13

مراسم علم بندی

 

مراغه

389

1390/10/5

سطح استان

14

آیین محرم درتبریز

 

تبریز

476

1391/6/20

سطح استان

15

مهارت بافت تابلو فرش سردرود

 

تبریز

477

1391/6/20

سطح استان

16

هنرشبه خوانی در بخشایش

 

هریس

585

1391/9/22

سطح استان

17

مراسم الله الله مراغه

 

مراغه

586

1391/9/22

سطح استان

18

مراسم شاه حسین واحسین

 

تبریز

587

1391/9/22

سطح استان

19

مراسم شمع پایلاما

 

تبریز

588

1391/9/22

سطح استان

20

مراسم تاختاچالانلار

 

آذرشهر

589

1391/9/22

سطح استان

21

پولکه عجب شیر

 

عجب شیر

590

1391/9/22

سطح استان

22

علم گردانی سیه سران

 

جلفا

591

1391/9/22

سطح استان

23

مراسم چومچه خاتون -باران خواهی

 

مرند

742

1391/11/4

سطح استان

24

مراسم اغاز برداشت محصول سقای

 

ورزقان

743

1391/11/4

سطح استان

25

مراسم چوپانی کوه سلطان

 

اسکو

744

1391/11/4

سطح استان

26

دانش گاهشماری آذربایجان

 

استان

745

1391/11/4

سطح استان

27

حماسه کوراوغلو

 

استان

746

1391/11/4

سطح استان

28

حماسه اصلی وکرم

 

استان

747

1391/11/4

سطح استان

29

مراسم دوازدهمین روز پاییز در زینجناب

 

تبریز

748

1391/11/4

سطح استان

30

مهارت برپایی آلاچیق عشایر

 

شمال استان

749

1391/11/4

سطح استان

31

مهارت دوخت پوشاک محلی

 

استان

750

1391/11/4

سطح استان

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir