مقاله ها

مراسم عزاداری الله الله حسینا و اینا- مراغه

 

 

شرح مختصر موضوع:

این مراسم یكی از رسم های منحصر به فرد در شهر مراغه و بی شك در ایران می باشد، موعد آن صبحگاه عاشورا است، دسته جات سینه زن و عزادار قبل از طلوع آفتاب دسته دسته در حالی كه كفن بر تن یا حوله ای به نشانه احرام بر بدن پوشیده اند، به حسینیه حاج غفار مراغه می رسند. بعد از اداء نماز صبحگاهی عاشورا در حالیكه صورت ها را گل و خاكستر مالیده اند با پای برهنه دو ردیف تشكیل می دهند.

سردسته این هیات ابتدا با لعنت گفتن بر ظالمان و آل یزیدیان و "بی شمار" گفتن دسته ها، جماعت را آماده می كند، سپس كم كم ورد و دعای مخصوص را می خواند با این مضمون " الله، الله " حسینا واینا؟" یعنی خدایا، خدایا، حسین كجاست؟ كم كم كه شور و شوق جماعت را در بر می گیرد، مردم با هیجان به حالت هروله مانند حرکت در صفا و مروه به جوشش درآمده، در حالیكه با هر گفته ورد مخصوص بر سرها می كوبند، در فواصل معین ورد " اللهم لبیك یا حسین" را نیز    می خوانند. یعنی حسین ما برای بیعت آماده ایم.

این مراسم با گردش در نقاط مختلف شهر تا حوالی ظهر ادامه می یابد، و در مسیر اینها قربانی های زیادی ذبح می شود، كه همگی به بساط آشپزخانه حضرت برای اطعام عزاداران اهداء می شود.

5-1 ارزيابي ميزان در خطر بودن موضوع و ضرورت حفظ آن:

   تا دو سه دهه ی قبل اکثر شرکت کنندگان در این آئین با شکوه عزاداری با حوله احرام می بستند و دراین مراسم شرکت می جستند ولی امروز ه تعداد آنها نسبت به قبل کاسته شده است . در صورت ثبت این اثر با مفاد سنتی آن قطعا به حفظ این میراث معنوی کمک شایانی خواهد نمود . این میراث معنوی با قدمت بسیار یکی از ویژه های آیین های عزادری در مراغه است و تا کنون در هیچ یک از شهرستان های ایران مشاهده نشده است .

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir