مقاله ها

 

خانه کلانتری

 

 

1. مـوقعيـت بنـا :

     تبريز - خيابان عباسي كوچه هاشمي پلاك 23 - خانه و باغ كلانتري

 

2. شـرح مختصـري از بنـا :

     اين خانه و باغ متعلق به آقاي ابراهيم خان شرف الدوله كلانتري كه جزء نمايندگان تبريز در اولين مجلس شوراي ملي در دوره قاجار مي باشد كه در سال 1360 ه ش توسط آقاي حاج محمد اخوان ( دبير بازنشته ) خريداري شده است .

 

3 .مشخصـات فنـي بنـا :

     اين بنا كوشكي است در داخل باغي به مساحت 6550 متر مربع ( اين باغ بخشي از باغ قديمي است و با اعياني 1040 متر مربع در دو طبقه كه قباله آن به نام خانه مي باشد . معماري اين بنا ملهم از معماري قفقاز مي باشد كه اجراي آن به دست مهرازان وبنايان ايراني بوده است .

پلان اين خانه كاملا قرينه و همانند ساير بناهاي دوره قاجاريه تقارن به صورت كامل در اين خانه رعايت شده است .طبقه همكف شامل يك ايوان با چهار جفت ستون ، يك ورودي به عنوان هشتي ، يك دهليز ، دواتاق جانبي با الگوي سه دري به عنوان نشيمن و دو اتاق كشيده با مدول 1*3 پشت اتاقهاي نشيمن كه به عنوان آشپزخانه استفاده مي شده قرار گرفته است . پله هاي ارتباطي طبقه همكف به اول در انتهاي دهليز قرارگرفته است . طبقه اول نيز شامل يك طنبي ( طنبي روي محور اصلي بنا قرار دارد و توسط دو درب به ايوانهاي جانبي متصل شده است . ) ، يك دهليز و چهار اتاق مي باشد .

 

4. نـوع مـالكيـت بنـا :

     مالكيت بنا شخصي است و در سالهاي 1330 الي 1360 به دبستان هاشمي اجاره داده شده بود .

 

5. قـدمت بنـا :

     تاريخ ساخت 1311 ه . ق ( قاجاريه )

 

6. نـوع بهـره بـرداري و خصـوصيـات بـارز بنـا :

     اين خانه و باغ تقريبا از زمان خريداري آقاي اخوان متروكه رها شده است و ضلع شمالي آن تخريب گرديده است .

اين باغ به همراه باغ فتح آباد و باغ امير تنها نمونه باغ تفرجگاهي به صورت يك كوشك در وسط وحوض در مقابل آن است كه در شهر تبريز از زمان قاجاريه باقي مانده است

 

   7. تـزئينـات بكـار رفتـه :

     1 . سرستونهاي گچي

     2 . طلق رومي بالاي ستونهاي ايوانهاي طبقه اول

     3 . قاب بندي هاي آجري

     4 . گچ بريهاي برجسته در نما با نگاره هاي انگور و برگ

     5 . كاشي كاري هفت رنگ بالاي طاقهاي ايوانها كه جزء نادر كاشيكاريهاي بنا ها در تبريز

         مي باشد.

     6 . شومينه اتاق طنبي

     7 . قاب بندي هاي گچي داخل طبقه همكف

 

8. اقـدامـات انجـام شـده :

چند سال است كه متروكه مانده است .

 

9. تـوضيحـات ضـروري و اختصـاصي بنـا :

پوشش طبقه همكف طاق آجري وطبقه اول چوبي مي باشد .

باغ شامل دو استخر كه استخر قديمي در مقابل عمارت كوشك و استخر جديدالاحداث در گوشه جنوب شرقي باغ و يك چاه نيمه عميق مي باشد .

 

10. اقـدامـات انجـام گـرفته در گـذشته بـر روي بنـا :

عمارت كوشك در حال تخريب توسط ما لك مي باشد و قسمتي از بخش شمالي آن از بين رفته است .

 

 

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir