معرفی و ارتباط با معاونت صنایع دستی

فرشاد به آفرين

آدرس

  • تبریز
  • خیابان امام خمینی - نبش خیابان شهید جدیری

اطلاعات تماس

  • 33343613- 041
  • فاكس: 33343613
  • ایمیل:sanaye@eachto.ir

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir