خانه حیدرزاده - مرکز اطلاع رسانی گردشگری

صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in منوی گردشگری

شيوه نامه صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت گردشگري

فرآيند صدور مجوز
برگزاري دوره‌هاي آموزشی کوتاه مدت

1. موسسه متقاضي، درخواست کتبی خود را جهت برگزاری دوره های آموزشی به دفتر برنامه‌ريزي آموزشي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه می نماید.

 تبصره: اين امر در استان‌ها از طريق سازمان ميراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگري استان انجام خواهد گرفت.

2.  موسسه متقاضي، شيوه‌نامه صدور مجوز را از دفتر برنامه‌ريزي آموزشي دريافت و نسبت به تكميل پرسش‌نامه پيوست اقدام مي‌نمايد. لازم به ذكر است تكميل كليه پرسش‌هاي موجود در پرسش‌نامه الزامي است.

3. متقاضي بايد پرسش‌نامه تكميل شده را به همراه سوابق و كليه مدارك مورد نياز، طي مکاتبه ای رسمي به دفتر برنامه‌ريزي آموزشي ارائه نمايد. (پیوست شماره 1)

تبصره:متقاضيان در استان‌ها پرسش‌نامه تكميل شده را به همراه كليه سوابق و مدارک مورد نياز به سازمان ميراث فرهنگي, صنایع دستی و گردشگري استان ارائه خواهند نمود.

4. کارشناس مسئول رسیدگی به پرونده، اقدام به بررسي مدارك و مستندات ارائه شده توسط متقاضیان می نماید.

5. پس از اعلام نظر کارشناسی درصورت وجود نواقص احتمالی در مدارک ارسالی، موسسه متقاضی از تاریخ اعلام 30 روز مهلت دارد تا نسبت به تکمیل پرونده اقدام نماید، در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

6. پس از اظهار نظر کارشناسی مبنی بر تکمیل بودن پرونده متقاضی، موضوع در جلسه تخصصی واحد ارزیابی و نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

7 .مستندات پرونده توسط واحد ارزیابی و نظارت دفتربرنامه‌ريزي آموزشي بررسي و نظر کارشناسی جهت تایید نهايي به مدير كل دفتر برنامه‌ريزي آموزشي ارائه می گردد.

8. پس از تایید، دفتر برنامه‌ريزي آموزشي طی مکاتبه رسمی موافقت نهايي خود را با برگزاري دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري اعلام می دارد.

9. پس از برگزاری یک دوره، تمدید مجوز منوط به ارائه گزارش تفصیلی عملکرد مناسب موسسات مجری است که توسط واحد نظارت و ارزیابی دفتر برنامه ریزی آموزشی در تهران و یا واحد آموزش استانها انجام می پذیرد.

10. كليه موسساتي كه موفق به اخذ مجوز برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي ميرات فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري از دفتر برنامه ريزي آموزشي گرديده اند، در صورت ايجاد وقفه يك ساله در فعاليت هاي آموزشي، مجوز برگزاري دوره مذکور منتفی تلقي خواهد گردید.

 

شرايط لازم برای احراز موافقت نامه جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت:

1. شرايط عمومي:

1-1.موسسه متقاضي بايد از مراجع ذيصلاح مجوز تاسيس را دريافت كرده باشند بنابراين موسسات و يا شركت هايي كه داراي مجوز از مراجع ذيصلاح هستند مي توانند تقاضاي برگزاري دوره آموزشي را نمايند.

2-1. در بند موضوع اساسنامه موسسه متقاضي انجام فعاليت هاي آموزشي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ذكر شده باشد.

3-1. ارائه اصل و رونوشت اساسنامه و چاپ در روزنامه رسمي جهت متقاضيان در استان تهران و ارائه تاييديه تمامي مدارك ممهور به مهر و امضاي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استانها جهت متقاضيان استان ها الزامي است.

4-1. در صورت هرگونه تغيير در نام موسسه مجري مراتب بايد به طور قانوني از طريق مراجع ذيصلاح صورت گرفته و به اين دفتر منعكس گردد.

2. امكانات و تجهيزات آموزشي:

1ـ2. كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي براي هر درس با نور و سيستم تهويه مناسب, تخته سفيد, صندلي و ميز مدرس, صندلي استاندارد آموزشي دسته‌دار (به تعداد حداقل 20 عدد), با در نظر گرفتن فواصل مناسب و نيز تجهيزات استاندارد براي همان درس در برنامه‌هاي آموزشي اعم از ثابت و قابل حمل

2-2- دارا بودن كتابخانه مناسب براي استفاده مدرسان و فراگيران شامل لغت‌نامه‌هاي عمومي و تخصصي به زبان‌هاي فارسي و بين المللی مورد آموزش و چند زبانه, كتاب‌هاي تخصصي به ازاي هر درس حداقل دو عنوان, كتاب‌هاي درسي و جزوات آموزشي دوره‌هاي مورد آموزش از هر كدام حداقل سه عنوان, مجلات تخصصي در زمينه دوره‌هاي آموزشي مرتبط فارسي و بين المللی و قرائت‌خانه دانشجويي در شرايط افزايش فراگيران در حال آموزش از يك‌صد نفر.

3ـ2. فضاي كافي براي اجتماع و استراحت فراگيران در زنگ تفريح

4ـ2. استفاده متناسب از تصاوير,عكس‌ها و نوشتارهاي آموزشي و مرتبط با موضوع دوره‌ها در فضاهاي آموزشي و عمومي

5ـ2. دستشويي و توالت‌ مجزا براي خانم‌ها و آقايان

تبصره 1: هرگونه جابه‌‌جايي در محل برگزاري دوره‌ها می بايست با اخذ موافقت قبلي از دفتر برنامه‌ريزي آموزشي صورت پذيرد.

تبصره 2: به منظور آشنايي بيشتر مؤسسات متقاضي با استانداردهاي دفتر برنامه‌ريزي آموزشي درخصوص امكانات و تجهيزات فضاي آموزشي، نمونه فرم بازديد از فضاي آموزشي مؤسسات متقاضي ارائه مي‌گردد. (پيوست شماره 2).

3. مدرسان و مربيان آموزشي:

1ـ3. مدرسان و مربيان بايد فرم مربوط به تدريس را تکميل نموده و به همراه مدارک و مستندات از طريق موسسه متقاضی به دفتر برنامه ريزی آموزشی ارسال نمايند.(پيوست شماره3)

تبصره(1): مدرسان بايد دارای مدرک تحصيلی معتبر دانشگاهی باشند.

تبصره(2): جهت تدريس دروس عملی مدرسان بايد دارای حداقل5  سال تجربه عملی در زمينه مورد نظر باشند.

2-3.شرط لازم جهت تدريس مربيان و مدرسان در دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشی، كسب حدنصاب امتياز مورد نظر واحد ارزيابی و نظارت دفتر برنامه ريزی آموزشی می باشد.

3-3. حداقل تعداد مدرسان معرفی شده از سوی موسسات که موفق به کسب امتياز لازم برای تدريس از سوی واحد ارزيابی و نظارت دفتر برنامه ريزی آموزشی می گردند، به شرح ذيل می باشد:

-          دوره آموزش راهنمايان طبيعت گردي حداقل 10 نفر

-          دوره آموزش راهنمايان ايرانگردی و جهانگردی حداقل هشت نفر

-          دوره آموزش مديريت فنی خدمات مسافرتی حداقل 5 نفر

-          دوره آموزش تخصصی هتلداری (اقامتی- پذيرايي) حداقل 4 نفر

4-3. مدرسان و مربيانی که توسط موسسات متقاضی به عنوان عضو ثابت معرفی می شوند، تنها می توانند در دو موسسه عنوان مدرس يا مربی را داشته باشند.

5-3. درصورت هرگونه تغيير در ترکيب مدرسان موسسات مجری دوره های آموزشی، مراتب بايد طی مکاتبه رسمی به دفتر برنامه ريزی آموزشی اعلام گردد.

6-3.مدرسان حائز شرايط جهت تدريس، تنها مجاز به تدريس در 2 عنوان درسي اعلام شده طبق فرم ارزيابي دفتر برنامه ريزي آموزشي خواهند بود.

7-3- متقاضيان تدريس دوره هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي بايست از طريق يكي از موسسات داراي مجوز يا موسسه متقاضي درخواست برگزاري دوره هاي كوتاه مدت دفتر برنامه ريزی آموزشی معرفي گردند.

تبصره: موسسات نيز ترجيحاً مي بايست افراد حائز شرايط داراي مدرك تحصيلي مرتبط با درس مورد تقاضا جهت تدريس را معرفي نمايند. 

4. امور آموزشي:

1ـ 4. مدير عامل، مسئول حسن اجراي موافقت‌نامه آموزشي و رعايت كليه قوانين و آيين نامه هاي مصوب دفتر برنامه ريزي آموزشي شناخته مي‌شود.

2ـ 4. مسئول آموزش، شغل تمام وقت محسوب می شود و مانع اشتغال رسمي فرد در دواير دولتي و خصوصی مي گردد.

3-4. انتصاب مسئول آموزش مؤسسه مستلزم تأييد واحد ارزيابی و نظارت دفتر برنامه‌ريزي آموزشي است كه دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي و پنج سال تجربه در امور آموزشي از جمله اين شرايط مي‌باشد.

تبصره(1): در صورت معرفي يك‌نفر به عنوان مدير عامل و مسئول آموزش مؤسسه, فرد معرفي شده بايد شرايط احراز هر دو پست را دارا باشد.

تبصره(2): درصورت تغيير مسئول آموزش موسسه، مراتب طی مکاتبه رسمی ضمن معرفی مسئول آموزش جديد همراه با ارسال مدارک و سوابق مثبت به اين دفتر اعلام گردد.

4ـ4. ثبت‌نام متقاضيان در دوره‌هاي آموزشي مستلزم رعايت شرايط تعيين شده از سوي دفتر برنامه‌ريزي آموزشي از جمله مدرك تحصيلي, سوابق تجربي, سن وغيره براي هر دوره مي‌باشد.

5ـ4.عدم رعايت ضوابط و آيين‌نامه‌‌هاي مصوب دفتر برنامه‌ريزي آموزشي توسط مؤسسه مجري در مرحله اول منجر به اعلام اخطار و در صورت تكرار موجب عدم تمديد مجوز خواهد شد. بديهي است تصميم‌گيري در اين خصوص از سوي واحد ارزيابی و نظارت صورت مي‌پذيرد.

6ـ4. كليه كساني كه مايلند در دوره‌هاي آموزش های تخصصی خدمات مسافرتی و گردشگری ثبت‌نام كنند در صورت لزوم بايد در آزمون ورودي (كتبي و شفاهي) دوره‌ها كه به صورت سراسري توسط دفتر برنامه‌ريزي آموزشي برگزار مي‌شود، شركت كرده و حد نصاب نمره ورودي راكسب نمايند.

7ـ4. ميزان شهريه دوره‌هايي كه مجوز برگزاري آن‌ها صادر گرديده بايد از سوی آنها به دفتر برنامه ريزی آموزشی اعلام تا پس از بررسی مورد تاييد قرار گيرد.

8ـ4. شركت فراگيران در آزمون پايان دوره مشروط به گذراندن کامل برنامه آموزشي, از جمله رعايت حضور به موقع و قبولي فراگير در آزمون‌هاي داخلي مؤسسه مي‌باشد.

9ـ4. صدور گواهي‌نامه پايان دوره براي دوره‌هاي مصوب دفتر برنامه ريزی آموزشی از سوی موسسات مجری ممنوع مي‌باشد.

10ـ4. مسئول آموزش در مؤسسه مجري موظف به نظارت بر اجراي مؤثر برنامه‌هاي كارورزي و ارائه گزارش به دفتر برنامه‌ريزي آموزشي می باشد. 

5. ساير شرايط:

1ـ5. نام مؤسسات آموزشي داراي مجوز, در فهرست مؤسسات مجري دوره‌هاي آموزشی دفتر برنامه‌ريزي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري درج و در اختيار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

2ـ5.مؤسسات آموزشي داراي مجوز برگزاري دوره‌ها مجاز به درج نام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري و آرم سازمان در فراخوانها، سربرگ‌ها, كارت شناسايي و تابلوي مؤسسه خود نمی باشند و تنها مي‌توانند  خود را به‌عنوان مجري دوره‌هاي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري معرفي نمايند.

3ـ5. موسسات مجری برگزاری دوره های آموزشی ملزم به معرفی فضای آموزشی مناسب و مستقل می باشند. در صورت استفاده از فضای موقت و استيجاری می بايست اجاره نامه ( حداقل يکساله) معتبر ارائه نمايند.

4-5. موسسات مجری دوره های آموزشی که طی توافقنامه با مراکز و موسسات مختلف از فضای آموزشی آنها جهت برگزاری دوره ها استفاده می نمايند، مجاز به درج نام ، عنوان و يا مکاتبه رسمی با سربرگ موسسه مذکور نمیباشند.

5ـ5. به مؤسسات آموزشي داراي مجوز براي مشاركت در طرح‌ها، برنامه‌هاي پژوهشي و برنامه‌ريزي آموزشي در زمينه ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري و فرصت‌هاي آموزشي داخل و خارج از كشور اولويت داده خواهد شد.

6ـ5. براي دريافت مجوز برگزاري دوره‌هاي پيشرفته، تربيت مدرس و مربي, علاوه بر شروط مذكور در اين آيين‌نامه, تجربه موفق اجراي دو دوره آموزش پايه در هر رشته و تكميل پرسش‌نامه درخواست ضروري است.

7ـ5. ارزيابي فعاليت آموزشي مؤسسه, توسط كارشناسان واحد ارزيابی و نظارت دفتر برنامه‌ريزي آموزشي انجام و در استانها توسط سازمان در استان صورت پذيرفته و جهت تمديد مجوز مؤسسه به واحد ارزيابی و نظارت دفتر برنامه ريزی آموزشی ارائه مي‌گردد.

تبصره: در صورتي كه فعاليت مؤسسه كمتر از حد قابل قبول ارزيابي گردد, طبق مقررات دفتر برنامه ريزی آموزشی تصميم گيری خواهد شد.

8 ـ5. درصورت بروز اختلاف بين مؤسسات مجري و فراگيران درخصوص دوره‌هاي آموزشی، موضوع طي يك كميته سه‌جانبه متشكل از فراگير, مدير عامل مؤسسه آموزشي و يا نماينده مدير عامل مؤسسه به همراه نماينده دفتر برنامه‌ريزي آموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. درصورت عدم حصول نتيجه مورد قبول طرفين, نظر دفتر برنامه‌ريزي آموزشي حكم قطعي خواهد بود. در صورت عدم اجراي حكم، پرونده به دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري جهت رسيدگي ارسال مي گردد.

6. ساير استانداردها:

1ـ6. درصورت قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه، فراگير فرصت خواهد داشت تا حداکثر ظرف مدت 2 سال نسبت به ثبت نام و گذراندن دوره اقدام نمايد.

2ـ6. پذيرفته شدگان در آزمون ورودی جهت گذراندن دوره، بايد به همان موسسه ای مراجعه نمايند که ثبت نام آزمون ورودی را در آن انجام داده اند. درصورت تمايل داوطلب جهت گذراندن دوره در موسسات ديگر، اين امر بايد با توافق طرفين و تاييد دفتر برنامه ريزی آموزشی صورت پذيرد.

3ـ6. ثبت نام از فراگيران در موسسات جهت گذراندن دوره های آموزشی پس از قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه امکان پذير می باشد، در غير اينصورت با موسسه متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.

4ـ6.آزمون پايان دوره طبق دستورالعمل پيوست برگزار خواهد شد. (پيوست 4)

5ـ6. حدنصاب نمره قبولی در آزمون ورودی مديريت فنی دفاتر خدمات سياحتی 50% نمره کل و برای دوره های راهنمايان کسب حدنصاب 60% نمره کل الزامی می باشد.

6ـ6.در كليه آزمون‌ها, اسامی قبول شدگان اعلام خواهد شد, مهلت اعتراض براي رسيدگي مجدد، دو هفته بعد از تاريخ اعلام نتايج است که غير قابل تمديد مي‌باشد.

7ـ6. ظرفيت استاندارد براي كلاس‌هاي نظري بيست ‌نفر و كارگاه‌هاي عملي شانزده نفر مي‌باشد, مگر در مواردي كه در برنامه درسي استاندارد ديگری تعريف عنوان شده باشد. عدم رعايت ضوابط و آئين نامه های مصوب دفتر برنامه ريزی آموزشی توسط موسسه مجری در مرحله اول منجر به اعلام اخطار و در صورت تکرار موجب عدم تمديد مجوز خواهد شد. بديهی است تصميم گيری در اين خصوص از سوی دفتر برنامه ريزی آموزشی صورت می پذيرد.  

پيوست شماره 1

پرسش‌نامه درخواست برگزاري
دوره‌هاي آموزش کوتاه مدت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري

لطفاً با دقت و بدون قلم‌خوردگي به سؤالات مندرج در اين پرسش‌نامه پاسخ دهيد

الف) اطلاعات پايه:

1. نام موسسه درخواست كننده:

2. تاريخ تأسيس و شماره ومحل ثبت:

3. مدير عامل مؤسسه: (ارائه رزومه الزامي مي‌باشد)

4. مدير مسئول آموزش‌هاي کوتاه مدت مؤسسه: (شرط حداقل مدرك تحصيلي كارشناس و پنج سال سابقه آموزشي با تأكيد بر موضوع آموزش‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري) (ارائه تصوير آخرين مدرك تحصيلي و گواهي‌نامه سابقه آموزشي الزامي است).

5. ساير اطلاعات براي معرفي مؤسسه: (اساس‌نامه و ساير مجوز‌هاي قانوني مؤسسه پيوست شود) شرط تناسب مؤسسات و اهداف و انگيزه‌هاي تأسيس مؤسسه, زمينه اصلي فعاليت. مؤسسات حامي و همكار تخصصي و تجربي مؤسسه با اهداف موضوع:

6. نشاني, صندوق پستي, نمابر, پست الكترونيك و شماره تلفن:

امضاء و مهر مدير عامل موسسه           امضاء و مهر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري

ب) تجارب و قابليت‌ها:

1. تجارب و سوابق آموزشي و پژوهشي, به‌شرط وجود فعاليت‌ها موفقيت‌هاي قبلي مؤسسه

2. عناوين دوره‌هاي مورد درخواست مؤسسه جهت برگزاري (سابقه فعاليت مؤسسه مي‌بايست با دوره‌هاي درخواستي از سوي آن مؤسسه انطباق داشته باشد.)

ج) تسهيلات و خدمات آموزشي:

1. محل برگزاري آموزش‌ها, نشاني و كروكي فضاها و ارتباطات داخلي و دسترسي‌ها: (اطلاعات با دقت لازم)

2. كلاس‌ها, تعداد ظرفيت هر كلاس به ترتيب شماره مندرج در كروكي درج شود (در مورد هر كلاس فضاي سرانه

3. تجهيزات آموزشي, ديداري و شنيداري موجود در كلاس‌ها: (در صورت نبود تجهيزات تاريخ تهيه و نصب)

4. ساير امكانات آموزشي وكمك آموزشي و رفاهي فرهنگي شامل كتابخانه, قرائت‌خانه, كارگاه‌هاي رايانه و فني, آزمايشگاه زبان, خدمات چاپ و تكثير, اينترنت و مانند آن‌ها.

د) نيرو ي انساني:

1. امور آموزشي كادر شاغل در امور ثبت‌نام, كنترل و اداره كلاس‌ها و تأمين خدمات دانشجويي (هرپنجاه دانشجو يك‌نفر)

2. گروه علمي اعم از كارشناسان و مدرسان همكار: (كادر آموزشي با تأكيد بر مدرسان دروس تخصصي دوره‌هاي درخواستي شرط اصلي پذيرش مؤسسه و تدوام فعاليت آن خواهد بود).

 پيوست شماره 2

نمونه  فرم بازديد از فضاي آموزشي مؤسسات متقاضي

       ناممؤسسه:

       نام مديرموسسه:

       آدرس مؤسسه:

       نام بازديدكننده:.

       تاريخ بازيد:    

شرح سوال

ضعيف

متوسط

خوب

عالي

جمع

1. شاخص‌هاي فيزيكي بنا از نظر استانداردهاي آموزشي (نوركافي كلاس‌ها و راهروها, امكانات حرارتي و برودتي)

         

2. سهولت تردد به محل آموزش

         

3. امكانات و تجهيزات آموزشي (صندلي دسته‌دار, تخته سياه, وايت‌برد)

         

4. امكانات و تجهيزات كمك آموزشي (تلويزيون, اسلايدر, اورهد, ويدئو, اوپك, ويدئو پروجكشن)

         

5. امكانات رايانه‌اي (سخت‌افزار و نرم‌افزار)

         

.كارگاه تخصصي

1. دوره‌هاي هتلداري و پذيرايي

1.رستوران آموزش

         

2.تجهيزات رستوران

         

3.ميزطراحي آشپزخانه

         

2. دوره‌هاي
هتلداري ـ اقامتي

1.اتاق هتل: نمونه

         

2.تجهيزات رايج در اتاق

         

3.دسك رزرواسيون

         

3.دوره‌هاي خدمات مسافرتي

1. نقشه ايران (سياسي, توريستي, طبيعي)

         

2. فيلم و CD آموزشي

         

7. كتابخانه تخصصي (با ذكر تعداد كتاب)

         

8. كلاس‌هاي آموزشي(2 متر مربع براي هر دانشجو) همراه با ذكر تعداد‌كلاس

         

9. تناسب كلي فضاي آموزشي با نوع دوره‌هاي درخواستي

         

           توجه: در صورت نبود هر كدام از شاخص‌هاي ارزيابي فوق وجود نداشتن آن ذكر گردد.

امضاء بازديدكننده                          امضاءو مهر سازمان ميراث فرهنگي،صنايع  دستیو گردشگري

                 

پيوست شماره 3

«فرم مشخصات مدرس»

1. مشخصات فردي:

 نام و نام خانوادگي:                        تاريخ تولد:                        شماره تماس:

2. سوابق تحصيلي: (آخرين مدرك تحصيلي ضميمه گردد)

          توجه: تأييديه وزارت علوم براي آندسته از مدرسيني كه در خارج از كشور تحصيل نموده‌اند و يا از يكي از شعبه‌هاي دانشگاه‌هاي خارج از ايران موفق به اخذ دانشنامه گرديده‌اند الزامي است.

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي گرايش

تاريخ اخذ مدرك

مؤسسه اخذ مدرك

1

ديپلم

     

2

كاردان

     

3

كارشناس

     

4

كارشناس ارشد

     

5

دكتري

     

3. سوابق تدريس در رشته هاي مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري (ارائه گواهي‌نامه تدريس ازمؤسسه مربوط الزامي است)

رديف

نام استان

نام مؤسسه

نام دروس تدريس شده

ازتاريخ

تاتاريخ

1

         

2

         

3

         

4

         

4. سوابق تدريس غير مرتبط و تشويقات ( ارائه مدارک لازم الزامی می باشد)

رديف

محل تدريس

نام درس تدريس شده

تعداد واحدهاي تدريس شده

مقطع تحصيلي

از تاريخ

تا تاريخ

نظري

عملي

 

1

             

2

             

3

             

4

             

5. شركت در دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت مرتبط (الصادق مدارك الزامي است)

رديف

نام دوره

محل برگزاري

نام مؤسسه يا سازمان برگزارگننده

تعداد ساعات دوره

تاريخ برگزاري دوره

1

         

2

         

3

         

4

         

6. سوابق تجربي مرتبط (ذكر نوع مسئوليت به همراه تاريخ شروع و خاتمه اشتغال پست الزامي است):

7. عناوين انتشارات (شامل ترجمه, تأليف, گزارشات عملي) همراه با تاريخ انتشار. (مرتبط)

8. با توجه به رشته تحصيلي و سوابق تجربي علاقمند به تدريس در چه رشته‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌باشيد. (حداكثر سه عنوان درسي

مهر و امضاء موسسه                                         

صحت مندرجات فوق تأييد مي‌شود.                 امضا مدرس

پيوست شماره 4

دستور العمل آزمون پایان دوره های مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی  و راهنمایان طبیعت گردی از سال 1386

آزمون پایان دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی از سال 1386 بصورت غیرمتمرکز توسط موسسات آموزش مجری دوره های آموزشی با نظارت دفتر برنامه ریزی آموزشی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانها با شرایط زیر برگزارمی گردد.

1- سئوالات آزمون براساس منابع درسی اعلام شده برای هر درس بصورت چهارگزینه ای،  تشریحی و یا ترکیبی از آن توسط مدرسان مربوطه در هر موسسه طراحی و آزمون برگزار می شود. یک نسخه از سوالات، بعد از برگزاری آزمون پایان دوره (حداکثر یک هفته پس از آزمون) باید از سوی موسسات آموزشی به دفتر برنامه ریزی آموزشی ارسال شود.

2- برنامه زمانبندی حداقل سه هفته قبل از شروع آزمونها باید از سوی موسسات آموزشی به دفتر برنامه ریزی آموزشی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعلام گردد. ضروری است نماینده سازمان در استان و در صورت ضرورت نماینده دفتر برنامه ریزی آموزشی در آزمون بعنوان ناظر حضور خواهد داشت.

3- فقط فراگیران واجد شرایط می توانند در آزمون پایان دوره شرکت نمایند قبولی در آزمون ورودی کتبی و مصاحبه زبان خارجی و حضور در کلاسها از جمله شرایط فراگیران می باشد.

4- اوراق آزمون پایان دوره هر درس توسط مدرس مربوطه در موسسه تصحیح و نتایج آن اعلام می شود و اوراق باید در پرونده آموزشی فراگیران قرار گیرد.

5- نمرات هر یک از دروس آزمون پایان دوره باید در کارنامه فراگیران در بخش نمره آزمون جامع درج گردد.

6- حدنصاب قبولی در آزمون پایان دوره برای هر درس با احتساب آزمون معرفی حداقل 12 از 20 می باشد.(1/ک/18/1/86)

بدیهی است درصورت عدم رعایت هر یک از بندهای فوق از سوی موسسات آموزشی، نتایج آزمون برای دفتربرنامه ریزی آموزشی قابل قبول نخواهد بود.

«دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت ميراث فرهنگي و گردشگري»

الف) آموزش‌هاي تخصصي گردشگري:

آموزش‌هاي تخصصي خدمات مسافرتي و گردشگري                                                تعداد ساعت

1ـ1 دورهراهنمايان ايرانگردي و جهانگردي                                                     313         

1ـ2 دوره راهنمايان فرهنگي                                                                                 180

1ـ3دوره راهنمايان طبيعت‌گردي                                                               323

1ـ 4 دوره راهنمايان دفاتر اطلاع‌رساني                                                         150 

1ـ5 دوره راهنمايان محلي                                                                    110

1ـ6 دوره مديريت فني دفاتر خدمات جهانگردي (بندب)                                         254

   آموزش‌هاي تخصصي هتلداري (اقامتي وپذيرايي)                                                                   

2ـ1 ميزباني ويژه كاركنان واحدهاي اقامتي و پذيرايي                                         120

2ـ2 خانه داري هتل                                                                         120

2ـ3 فرانت آفيس هتل                                                                       120

2ـ4  مديريت واحدهاي اقامتي                                                                             90

2ـ5 مديريت واحدهاي پذيرايي                                                                   80

2ـ6 مديريت بازاريابي فروش ويژه مديران بازاريابي هتلهاي 4و5 ستاره                      60                                              

2ـ7 مديريت غذا و نوشابه (F&B)                                                              60

2ـ8 مديريت واحد‌هاي پذيرايي بين راهي                                                      80

2ـ9 مديريت رستوران                                                                                            60

2ـ10 آشپزي                                                                                216

ب) آموزش‌هاي پايه ميراث فرهنگي و گردشگري :

1- آشنايي با ميراث فرهنگي و گردشگري ويژه نيروي انتظامي مستقر در فرودگاهها(25) 

2.  ارتباط با جهانگردان ويژه كارشناسان و ارزيابان گمرك(30 )

3.  آشنايي با ميراث فرهنگي و اشياء تاريخي ويژه كارشناسان و ارزيابان گمرك( 30 )

4. آشنايي با صنايع دستي ويژه كارشناسان و ارزيابان گمرك(30 )

     5. آشنايي با ميراث فرهنگي و گردشگري ويژه اعضاء كار  گروه گردشگري استانها (25)

     6. آشنايي با ميراث فرهنگي ويژه نيروهاي مسلح(10)

     7. آموزش مسئولين حفاظت مديريت پاسداران ميراث فرهنگي(16)

     8.  آموزش راهنمايان موزه‌ها(50)  

    9.  آشنايي با ميراث فرهنگي و گردشگري ويژه مديران و معلمان مدارس(25)

    10. آشنايي با ميراث فرهنگي و گردشگري ويژه انجمنهاي دانش آموزي و دانش آموزان و دانشجويان(25)                    

 11. آشنايي با صنعت گردشگري ويژه رانندگان وسايل نقليه دسته‌جمعي توريستي (اتوبوس‌هاي توريستي).(25)         

  12.  آشنايي با صنعت گردشگري ويژه رانندگان تاكسي فرودگاهي(30)   

  13.  آشنايي با صنعت گردشگري ويژه فروشندگان صنايع دستي(30)      

 14.آموزش هنرهاي سنتي (سفال, قاليبافي, معرق, ساز و ...).(24 تا 434

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir