خانه حیدرزاده - مرکز اطلاع رسانی گردشگری

موسسه های مجاز برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری

ردیف موسسه برگزار کننده دوره کوتاه مدت گردشگری عنوان دوره مجاز به برگزاری آدرس موسسه

سایت اینترنتی

شماره تلفن شماره فاکس
1 جهاد دانشگاهی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی تبریز چهارراه آبرسان جنب انتشارات فروزش کوی بزرگمهر

جهاد دانشگاهی

  04133370431 04133363588
2 سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی

1-      مدیریت فنی خدمات سیاحتی و جهانگردی

2-      راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

تبریزآبرسان–جنب هتل تبریزکوچه پناهی تقاطع اول www.imiazar.ir 04133379955 04133379955

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir