گزارش تصویری از سفر معاون رئیس جمهور و رئیس میراث فرهنگی کشور به آذربایجان شرقی

آرشیو اخبار استان :           ♦ میراث فرهنگی           ♦ صنایع دستی           ♦ گردشگری                سرمایه گذاری           شهرستانها                  روابط عمومی         انعکاس خبری